3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Preferované čítanie

súvisí s predstavou, že rôzne publiká si do procesu mediálnej komunikácie vnášajú vlastné skúsenosti a zaužívané postoje, ktoré majú vplyv... Zobraziť heslo »


Product placement

v preklade umiestňovanie produktov. Ide o zámerné umiestnenie značkového výrobku, názvu, loga do audiovizuálneho diela za účelom jeho... Zobraziť heslo »Propaganda

(z lat. propagare – rozhlasovať, rozširovať) – jeden z najúčinnejších prostriedkov sociálnej kontroly, ktorý predstavuje úmyselnú manipuláciu myšlienok, postojov a spávania.... Zobraziť heslo »


Prostrácia

katolícke liturgické gesto ľahnutia si tvárou k zemi počas niektorých obradov. Ide o adekvátny výraz ľudského pohnutia nad skutočnosťou, že... Zobraziť heslo »