3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Plnoformátová televízia

televízia, ktorá má Radou pre vysielanie a retransmisiu odsúhlasené, a teda v licenčných podmienkach umožnené vysielanie viacerých programových typov. Medzi tieto... Zobraziť heslo »


Pontifikálny

pápežský. Under the timeline are two indicators with the huge report current status of precipitation


Preferované čítanie

súvisí s predstavou, že rôzne publiká si do procesu mediálnej komunikácie vnášajú vlastné skúsenosti a zaužívané postoje, ktoré majú vplyv... Zobraziť heslo »


Product placement

v preklade umiestňovanie produktov. Ide o zámerné umiestnenie značkového výrobku, názvu, loga do audiovizuálneho diela za účelom jeho... Zobraziť heslo »Propaganda

(z lat. propagare – rozhlasovať, rozširovať) – jeden z najúčinnejších prostriedkov sociálnej kontroly, ktorý predstavuje úmyselnú manipuláciu myšlienok, postojov a spávania.... Zobraziť heslo »


Prostrácia

katolícke liturgické gesto ľahnutia si tvárou k zemi počas niektorých obradov. Ide o adekvátny výraz ľudského pohnutia nad skutočnosťou, že... Zobraziť heslo »


Public relations (PR)

(z angl. public relations – vzťahy s verejnosťou) – systematická sústavná vzájomná komunikácia s cieľom šírenia zvyčajne pozitívnej a zároveň pravdivej... Zobraziť heslo »


Publicistika

slovo pochádzajúce z latinčiny a vyjadruje novinársku činnosť zameranú na aktuálne otázky, najmä politické. V širšom význame je súhrnom produkcie vydávanej... Zobraziť heslo »


Publikum

(z lat. publicus – týkajúci sa národa; verejný) – v širšom zmysle príjemca nejakej verejne dostupnej informácie. V užšom zmysle ide... Zobraziť heslo »