3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Pápežská rodina

označenie pre najbližších spolupracovníkov hlavy Katolíckej cirkvi. Pápežskú rodinu spravidla tvoria osobní tajomníci a pomocný personál. V prípade pápeža Františka... Zobraziť heslo »


Partikulárna cirkev

spoločenstvo veriacich nachádzajúce sa v rámci určitého geografického, resp. administratívneho celku. Spravidla sa ním rozumie miestna cirkev konkrétneho štátu,... Zobraziť heslo »


Parúzia

druhý príchod Ježiša Krista na konci čias. V tento deň, ktorého príchod v neurčenom čase Kristus sám ohlásil, sa má... Zobraziť heslo »


Paškál

veľká liturgická veľkonočná svieca požehnaná biskupom alebo kňazom počas veľkonočnej vigílie na Bielu (Veľkú) sobotu. Symbolizuje vzkrieseného Krista... Zobraziť heslo »


Pastorácia

Mnohotvárna činnosť Cirkvi, ktorou sa zabezpečuje duchovná starostlivosť o veriacich. Slovo „pastorácia“ je odvodené od lat. slova „pastor“,... Zobraziť heslo »


Penny pres

kategória tlače, ktorá je predávaná ako najlacnejšia, za cenu, ktorá je dostupná širokým vrstvám čitateľov. Penny press prebojovala... Zobraziť heslo »


Peoplemeter

elektronické zariadenie, slúžiace na zaznamenávanie programových preferencií televíznych divákov zložené z angl. people = ľudia; meter = meracie zariadenie... Zobraziť heslo »


Perex

úvodná, širšie vysádzaná časť článku; uvedenie do žurnalistického prejavu Perex sa používa žurnalistických článkoch. Je to označenie krátkeho... Zobraziť heslo »


Phishing

odvodené z anglického slova fishing, v preklade „lovenie hesiel“ Ide o podvodné správy, najmä e-mailové, prostredníctvom ktorých sa... Zobraziť heslo »