3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Okultizmus

súhrnný názov pre teórie i prax zaoberajúce sa mimoprirodzenými tajomnými silami, ktorých zdroj sa nachádza mimo Boha. Pojem vychádza... Zobraziť heslo »