3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Odpust (hody)

výročný deň titulu chrámu, t. j. sviatok patróna/patrónky/patrónov kostola alebo udalosti, ktorej je kostol zasvätený. V našich krajoch sa... Zobraziť heslo »


Odpustky

odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Môže ich získať... Zobraziť heslo »