3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Očná kamera

prístroj, ktorý sa využíva pri metóde skúmania pozornosti. Pomocou nej je možné merať očné reakcie v momente kontaktu s okolitým... Zobraziť heslo »


Odpust (hody)

výročný deň titulu chrámu, t. j. sviatok patróna/patrónky/patrónov kostola alebo udalosti, ktorej je kostol zasvätený. V našich krajoch sa... Zobraziť heslo »


Odpustky

odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Môže ich získať... Zobraziť heslo »


OFF time

programová štruktúra sa v tom najvšeobecnejšom chápaní delí na dve časti: off time a prime time, pričom off time nemá... Zobraziť heslo »


Ohniskové skupiny

(angl. focus groups) metóda kvalitatívneho výskumu formou skupinových rozhovorov, pozostávajúcich z niekoľkých (viac ako troch) účastníkov pre získanie... Zobraziť heslo »


Okultizmus

súhrnný názov pre teórie i prax zaoberajúce sa mimoprirodzenými tajomnými silami, ktorých zdroj sa nachádza mimo Boha. Pojem vychádza... Zobraziť heslo »