3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Marketing

cieľavedomý proces plánovania a riadenia, ktorý v sebe zahŕňa tvorbu cien, propagáciu a distribúciu hodnôt, tovarov a služieb takým spôsobom, aby... Zobraziť heslo »


Masa

tento pojem sa používa na označenie veľkého, početne nedefinovateľného množstva ľudí, ktorí sú rozptýlení v priestore a neexistujú medzi nimi... Zobraziť heslo »