Konvergencia

(lat. vergere = nakláňať sa) – zbiehanie, zbližovanie, vývoj, ktorý vedie k zblíženiu V teológii francúzskeho jezuitu P. Teilharda de... Zobraziť heslo »