Konotácia

druhý stupeň v procese označovania – subjektívny (druhotný) význam, ktorý znak prenáša. Súvisí s historickými, symbolickými a emocionálnymi vlastnosťami vyplývajúcimi zo... Zobraziť heslo »