Kongregácia

typ rehoľnej spoločnosti, výkonný úrad pápežskej kúrie, náboženské združenie v katolíckej cirkvi typ rehoľnej spoločnosti v novoveku (od 17. stor.),... Zobraziť heslo »