3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Kardinál

po pápežovi najvýznamnejší predstaviteľ katolíckeho kléru, neoficiálne nazývaný aj „cirkevné knieža“. Kardinálov menuje pápež podľa svojho vlastného uváženia... Zobraziť heslo »Koadjútor

pomocný biskup s právom nástupníctva, ktorý pomáha diecéznemu biskupovi pri správe diecézy. Termín pochádza z latinského slova coadiutor – pomocník. Koadjútora... Zobraziť heslo »Kongregácia

typ rehoľnej spoločnosti, výkonný úrad pápežskej kúrie, náboženské združenie v katolíckej cirkvi typ rehoľnej spoločnosti v novoveku (od 17. stor.),... Zobraziť heslo »


Konkláve

špeciálne volebné zhromaždenie, ktorého úlohou je vybrať novú hlavu katolíckej cirkvi. Pozostáva z kardinálov – voličov, teda tých, ktorí... Zobraziť heslo »


Konotácia

druhý stupeň v procese označovania – subjektívny (druhotný) význam, ktorý znak prenáša. Súvisí s historickými, symbolickými a emocionálnymi vlastnosťami vyplývajúcimi zo... Zobraziť heslo »


Konsekrácia

z lat. consecratio (zasvätenie niečoho/niekoho Bohu). Výraz používaný na vyjadrenie premenenia podstaty chleba a vína vo sv. omši na Kristovo... Zobraziť heslo »


Kontemplácia

(lat. contemplari = rozjímať ) – rozjímavý druh modlitby, pozdvihnutie mysle k Bohu, hĺbavý pohľad na krásu Božej pravdy.... Zobraziť heslo »