3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hypertext

konečný tvar činnosti autora pri tvorbe hyperdokumentu. Ide o nesekvenčné usporiadanie textu, pričom jeho jednotlivé časti sú navzájom... Zobraziť heslo »