3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Headline

titulok v rozhlasovom či televíznom (väčšinou) spravodajskom vysielaní. Veľmi stručne, presne, výstižne  a pokiaľ možno pútavo,  predstavuje  hlavnú tému vydania... Zobraziť heslo »


Hegemónia

(gr. hegemon – vládca, vodca) – je komplexný proces pôsobenia mocenských praktík, ktorého podstatným znakom je budovanie všeobecného... Zobraziť heslo »