3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

HD

video vo vysokom rozlíšení, z anglického high definition video, označuje video systém, ktorý používa vyššie než je štandardné... Zobraziť heslo »


HD ready

certifikačné označenie asociácie EICTA pre televízne prijímače (European Information & Communications Technology Industry Association) používané pre zobrazovaciu techniku... Zobraziť heslo »


Headline

titulok v rozhlasovom či televíznom (väčšinou) spravodajskom vysielaní. Veľmi stručne, presne, výstižne  a pokiaľ možno pútavo,  predstavuje  hlavnú tému vydania... Zobraziť heslo »


Hegemónia

(gr. hegemon – vládca, vodca) – je komplexný proces pôsobenia mocenských praktík, ktorého podstatným znakom je budovanie všeobecného... Zobraziť heslo »


Hoax

z anglického slova, v preklade falošná správa, úmyselná „kačica“, výmysel či poplašná správa. V súčasnosti v počítačovej terminológii ide spravidla... Zobraziť heslo »


Hodnoty (morálne)

sú spôsobom, akým ľudská spoločenosť vymedzuje morálne princípy. Určujú správanie ľudí v každodenných situáciách. Slovo hodnota vychádza z... Zobraziť heslo »


Homília

kázeň, príhovor kňaza k veriacim Homília je v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše – liturgie... Zobraziť heslo »Hypertext

konečný tvar činnosti autora pri tvorbe hyperdokumentu. Ide o nesekvenčné usporiadanie textu, pričom jeho jednotlivé časti sú navzájom... Zobraziť heslo »