3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ge Gl

Gender

sociologický aspekt pohlaví. V každej kultúre či spoločnosti existujú kategórie očakávaní mužského a ženského správania sa v spoločnosti.... Zobraziť heslo »


Globalizácia

proces zbližovania celosvetových spoločenských vzťahov, v ktorom dôležitú úlohu zohráva odstraňovanie časových, priestorových prekážok a jazykových a kultúrnych odlišností.... Zobraziť heslo »