3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Féria

deň v katolíckom liturgickom kalendári, keď nie je nijaká slávnosť ani sviatok, ani sa nespomína na nijakého konkrétneho svätca/sväticu.... Zobraziť heslo »


Film

za prvý film, ktorý bol verejne premietaný, sa považuje dielo bratov Lumièrovcov pod názvom La Sortie des usines... Zobraziť heslo »


Focus group

(z angl. – ohnisková skupina, slov. – skupinová diskusia) – metóda kvalitatívneho výskumu, situácia, v ktorej je skúmaných viacero príjemcov... Zobraziť heslo »


Fotografia

ide o zachytenie výrezu reality pomocou fotografického prístroja na médium (film, pamäťovú kartu apod.). Pri klasickej fotografii ide... Zobraziť heslo »


Frankfurtská škola

pozostávala zo skupiny nemeckých mediálnych teoretikov a filozofov napojených na Ústav pre sociálny výskum (založený v r. 1923) vo Frankfurte... Zobraziť heslo »