3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Exkomunikácia

vylúčenie z dobier cirkvi. Ide o najťažší trest, ktorý cirkev udeľuje osobe, ktorá sa dopustila závažných priestupkov (napr. verejne odpadla... Zobraziť heslo »