3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Etika médií

(gr. ethos – zvyk, obyčaj, mrav) – etika vo všeobecnosti predstavuje filozofickú disciplínu, ktorej predmetom je morálka a morálne... Zobraziť heslo »