3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Emotikon

znak používaný (najčastejšie) v elektronickej komunikácii na vyjadrenie emocionálneho postoja komunikantov. Obzvlášť v mailovej a chatovej komunikácii alebo v SMS správach.... Zobraziť heslo »


Encyklika

náučný spis pápeža, ktorý sa venuje otázkam viery, mravov alebo náboženskej praxe. Jej názov je vždy zhodný s prvými... Zobraziť heslo »Epistemológia

(gr. epistémé – poznanie, porozumenie) – je filozofická disciplína. Všeobecne tento pojem označuje náuku o poznaní. Pod konkrétnejším... Zobraziť heslo »


Etika médií

(gr. ethos – zvyk, obyčaj, mrav) – etika vo všeobecnosti predstavuje filozofickú disciplínu, ktorej predmetom je morálka a morálne... Zobraziť heslo »


Exkomunikácia

vylúčenie z dobier cirkvi. Ide o najťažší trest, ktorý cirkev udeľuje osobe, ktorá sa dopustila závažných priestupkov (napr. verejne odpadla... Zobraziť heslo »