3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Diakonisa

z lat. diaconissa: služobníčka; pomocníčka, žiačka; žena, ktorá v prvotnej cirkvi v časoch kresťanského staroveku mala za úlohu vykonávať pomocné úlohy... Zobraziť heslo »Direct marketing

(z angl. priamy marketing) – označuje adresné propagačné ponuky, ktoré sa obvykle šíria prostredníctvom poštových zásielok, telefónu, SMS,... Zobraziť heslo »