3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dekalóg

Desatoro Božích prikázaní. Tieto prikázania zjavil Boh izraelskému ľudu na svätom vrchu Sinaj a odovzdal Mojžišovi na dvoch kamenných... Zobraziť heslo »


Denotáciá

prvý stupeň v procese označovania – doslovný (primárny) význam, ktorý znak prenáša. Denotatívny význam je spoločný pre členov danej... Zobraziť heslo »


Diakonisa

z lat. diaconissa: služobníčka; pomocníčka, žiačka; žena, ktorá v prvotnej cirkvi v časoch kresťanského staroveku mala za úlohu vykonávať pomocné úlohy... Zobraziť heslo »Direct marketing

(z angl. priamy marketing) – označuje adresné propagačné ponuky, ktoré sa obvykle šíria prostredníctvom poštových zásielok, telefónu, SMS,... Zobraziť heslo »


Docu-soap

žáner reality show, ktorá sa zameriava na sfilmovanie života aktérov a je následne prezentovaná ako zábava alebo dráma. Termín... Zobraziť heslo »


Dogma

článok viery, pokladaný za neomylný, nezvratný a večný. Slovo pochádza z gréckeho jazyka a v doslovnom preklade znamená náuku či zásadu. Vo... Zobraziť heslo »


Dramaturg

tvorí návrhy dramatických, filmových a televíznych plánov, tzv. repertoár, je poradcom autora, režiséra, dohliada na prípravu diela počas... Zobraziť heslo »


Dramaturgia

predstavuje techniku dramatickej kompozície, ktorá prenáša produkciu diela do javiskovej alebo hranej podoby. Určuje pravidlá tvorby, štruktúru, ciele... Zobraziť heslo »


Duálny systém

(„Duálny zákon“) – mediálny systém, umožňujúci pôsobenie dvoch typov médií:  súkromných (komerčných, vysielajúcich na základe štátom pridelenej licencie)... Zobraziť heslo »