3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca. Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku... Zobraziť heslo »