3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Background

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Backstory

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca. Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku... Zobraziť heslo »