3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Background

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Backstory

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo... Zobraziť heslo »


Bandwagon effect

pojem označujúci vplyv správania sa väčšiny na správanie jednotlivca. Termín zaviedol americký sociológ Paul Felix Lazarsfeld v roku... Zobraziť heslo »


Berla

dlhá palica so zahnutým koncom, ktorá je symbolom pastierskej moci biskupa. Biskup ju dostáva pri biskupskej vysviacke a nosí... Zobraziť heslo »


Biret

liturgická pokrývka hlavy klerikov. Má hranatý, pevný tvar s nadstavenými ramenami. Diakonský a kňazský biret je čiernej farby, biskupský fialovej... Zobraziť heslo »


Breviár

kniha (4 zväzky) obsahujúca modlitby, žalmy, hymny a posvätné čítania z cirkevných Otcov a učiteľov duchovného života, slúžiaca na modlitbu liturgie... Zobraziť heslo »