3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Acces prime

je u nás tvorený programami vysielanými približne v čase od 17:00 do 19:00. V access prime sa ľudia postupne zaraďujú... Zobraziť heslo »Administrátor

Administrátor je v církvi kňaz, ktorý bol dočasne poverený vedením farnosti alebo diecézi. Špecifickým pojmom je apoštolský administrátor,... Zobraziť heslo »Agenda Setting

proces vychádzajúci z predpokladu, že médiá majú schopnosť ovplyvňovať názor publika. To znamená, že môžu ovplyvniť, či sú konkrétne... Zobraziť heslo »


Alba

biela tunika siahajúca po členky, ktorá je základným liturgickým odevom kňaza alebo posluhujúceho pri oltári. Symbolizuje čistotu duše.... Zobraziť heslo »


Aliturgické dni

dni v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi, kedy sa neslávi obeta svätej omše. V západnom obrade ide o Veľký piatok a Bielu (Veľkú)... Zobraziť heslo »


Anketa

(fr. enquéte – vyšetrovanie, výsluch, prieskum) – epištolárny publicistický žáner, pri ktorom sa zisťuje verejná mienka istého okruhu... Zobraziť heslo »


Apológia

(gréc. apologia = vysvetlenie, obrana). Prvoradý význam slova apológia je verbálna obrana proti verbálnemu útoku, vyvracanie falošného obvinenie,... Zobraziť heslo »


Apostáza

odvrhnutie kresťanskej viery pokrstenou osobou. Ak sa vnútorný rozchod s cirkevným učením, ktorý je ťažkým hriechom, prejaví aj verejným... Zobraziť heslo »