3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Encyklika

náučný spis pápeža, ktorý sa venuje otázkam viery, mravov alebo náboženskej praxe. Jej názov je vždy zhodný s prvými slovami dokumentu.

Termín encyklika pochádza z gréčtiny a znamená obežník. Pôvodne označoval oficiálne listiny, ktorými svetskí vladári oznamovali svoje príkazy a rozhodnutia či prostredníctvom ktorých zverejňovali nové zákony. Až od 7. storočia sa tento termín začal používať výlučne na označenie obežníkov vydaných pápežom. Spočiatku boli určené len arcibiskupom, patriarchom, biskupom a ordinárom. Túto prax zmenil pápež Ján XXIII. (1958 – 1963), ktorý svoje encykliky venoval aj duchovenstvu, veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle. (ig)

 

Zdroje:                                                                       

FIALA, P. – HANUŠ, J. – VYBÍRAL, J.: Analýza a interpretace katolické sociální nauky. In: Fiala, P. – Hanuš, J. – Vybíral, J. (ed.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno: CDK, 2004, s. 11.

The very online homework helper jobs notion that we have high schools, elementary schools, and middle schools precludes certain kinds of reform if you start reform at the building level