3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Emotikon

znak používaný (najčastejšie) v elektronickej komunikácii na vyjadrenie emocionálneho postoja komunikantov. Obzvlášť v mailovej a chatovej komunikácii alebo v SMS správach. Používa sa skôr v neformálnej komunikácii. V klasických žurnalistických žánroch v novinách a na profesionálnych spravodajských weboch sa nepoužívajú. Pomocou dohodnutého usporiadania interpunkčných znamienok dokáže ikonicky znázorniť výraz ľudskej tváre v prežívaní rôznych emócií. Za tvorcu prvého a najznámejšieho emotikonu „:-)“ tzv. smajliku vyjadrujúceho úsmev, je považovaný počítačový odborník Scott Fahlman, ktorý ho v roku 1982 vložil do správy a poslal do diskusného fóra ako výraz vtipu. Za krátky čas nadobudli emotikony obrovské množstvo nových variácií a s obľubou sa rozšírili do celého sveta. Dnes už existuje množstvo internetových stránok, obsahujúcich pestré katalógy emotikonov. So, it would seem that a system using student test scores to calculate how much value teachers add to their students’ learning would be http://paper-writer.org fairer. Mnohé z nich sú graficky a dokonca aj interaktívne na vysokej úrovni. Môžeme konštatovať, že výnimočnosť tohto znaku spočíva v umožnení „dotknúť sa“ vnútra človeka aj v prostredí „chladnej“ elektronickej komunikácie.

 

Zdroje:

We have no feelings, we have emoticons: 

Using Emoticons to reduce Dependency in Machine Learning Techniques for Sentiment Classification:

Smiley ontology:

Functions of the Non-Verbal in CMC: Emoticons and Illocutionary Force

The Impact of Emoticons on Affect Interpretation in Instant Messaging:

Gregová, R. a kol. : Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 32 – 33.