3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Duálny systém

(„Duálny zákon“) mediálny systém, umožňujúci pôsobenie dvoch typov médií:  súkromných (komerčných, vysielajúcich na základe štátom pridelenej licencie) a tzv. verejnoprávnych médií (zriadených na základe zákona, ktorý definuje ich postavenie, financovanie, úlohy atď.).

Na Slovensku stanovil duálny systém zákon č. 468/1991 Zb.  o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. V minulosti mali informačný monopol iba štátny rozhlas, televízia a tlačová agentúra. Duálny systém sprístupnil segment médií podnikateľským subjektom – rozhlasové a televízne stanice sa stali predmetom podnikania a tvorby zisku. Vo väčšine európskych krajín vznikol duálny systém len v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia. (md)

» Verejnoprávni vysielatelia, Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

Zdroje:

Brečka, Samuel a kol.: Od tamtamov po internet. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 255, 269.

www.zbierka.sk/sk/predpisy/468-1991-zb.p-1382.pdf

Soloway you want technology https://www.domyhomework.guru to be essential