3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dramaturg

tvorí návrhy dramatických, filmových a televíznych plánov, tzv. repertoár, je poradcom autora, režiséra, dohliada na prípravu diela počas jeho prípravy, natáčania. Zodpovedá za to, aby dielo bolo v súlade s koncepciou autora, režiséra. V konečnej fáze skúšobného procesu je dramaturg prvým divákom a kritikom.

Ak ide o nové dielo, dramaturg úzko spolupracuje s autorom a režisérom, aby dielo zodpovedalo pôvodnej myšlienke. Ak ide o starší text, ktorý bol už hraný, úlohou dramaturga je zistiť predošlé adaptácie diela. Rovnako to môže zahŕňať historický výskum, ak je dielo z inej doby. (dom)

» Dramaturgia

 

Zdroje:

Anderson, C. 2012. The Secret Life of a Dramaturg. In Theatre Bay Area.  Dostupné na internete <http://www.theatrebayarea.org/editorial/Secret-Life-Dramaturg.cfm>.

Šmýkal, M. Študenti VŠMU: Tomáš Procházka o dramaturgii a réžii. Dostupné na internete <http://www.anomagazin.sk/vydanie/25/?page=7>.

Dostupné na internete <http://www.istp.sk/export-pozicie/7660/Dramaturg>.

Dostupné na internete <http://www.citylife.sk/ina-akcia/nova-drama-2013-nova-dramaturgia-novy-dramaturg>.

Blech, R. a kol.: Encyklopédia filmu. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor 1993, s. 206.

Com/alexslobodkin the hope in our current system https://pro-essay-writer.com/ is essentially this young people who command the disciplines will be educated, thus enabling them to contribute meaningfully to society