3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dogma

článok viery, pokladaný za neomylný, nezvratný a večný. Slovo pochádza z gréckeho jazyka a v doslovnom preklade znamená náuku či zásadu. Vo význame pejoratívnom je dogma chápaná ako slepo uznávaná poučka, zásada, učenie, často vedecky nedokázané. Dogma nie je vecou logiky, ale viery. Základom každého náboženstva sú náboženské predstavy, t.j. viera v reálnosť nadprirodzeného, ktorá sa vyjadruje vo forme mýtov, dogiem, poučiek, obradných predpisov a zákazov. Dogmatika vykladá základné princípy náboženstva záväzné pre každého veriaceho.

 

Hrabovský, Jozef: Latinsko slovenský slovník. Bratislava: SPN, 1969, s.202. Ivanová- Šalingová, Mária, Maníková, Zuzana: Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1979, s. 223. Autorský kolektív: Vedecký ateizmus. Bratislava: Pravda, 1977, s. 24.

Kelli stargel, a republican who introduced the senate version of a parent-trigger bill this year, said that her proposal includes all the amendments that essay com were eventually added to the 2012 senate version of the bill