3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Diakonisa

z lat. diaconissa: služobníčka; pomocníčka, žiačka; žena, ktorá v prvotnej cirkvi v časoch kresťanského staroveku mala za úlohu vykonávať pomocné úlohy v cirkevnom spoločenstve. Predovšetkým sa starala o chorých, chudobných, najmä o ženy. Na Západe mohli diakonisy prinášať chorým Eucharistiu priamo domov. Pri liturgických zhromaždeniach podávali ženám kalich s Kristovou Krvou, starali sa o katechetickú výučbu a dozerali na poriadok v kostoloch a oratóriách. Diakonisami boli ustanovované spočiatku vdovy, neskôr aj panny, ktoré vyvolila cirkevná autorita. Boli zaviazané k dodržiavaniu celibátu. Podľa Nicejského koncilu z roku 325 sa diakonisy nemohli zaraďovať medzi klerikov, teda neboli rovnocenné mužom – diakonom. V súčasnosti sa už v katolíckej cirkvi diakonisy nevyskytujú.

 

Zdroj:

Caban, Peter: Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku. Praha: Paulínky, 2013, s. 110-111.

From there, you can search for besttrackingapps.com/highster-mobile the data you are looking for