3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Dekalóg

Desatoro Božích prikázaní. Tieto prikázania zjavil Boh izraelskému ľudu na svätom vrchu Sinaj a odovzdal Mojžišovi na dvoch kamenných tabuliach, pričom ich napísal svojím prstom, na rozdiel od ostatných príkazov, ktoré napísal Mojžiš. Dekalóg nie je zbierkou negatívnych predpisov, ale konkrétnych usmernení k tomu, ako vyjsť z egocentrizmu a vstúpiť do dialógu s Bohom.

 

Zdroje:

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 169.

František: Encyklika Lumen fidei o svetle viery. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2013, b. 46.

Katechizmus katolíckej cirkvi, b. 2056-2082.

The resolution was approved by a 7-6 vote by social conservatives on the board, who warned of what they their forum describe as a creeping middle eastern influence in the nation’s publishing industry