3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ca Ce Co

Communio et progresio

pastoračná inštrukcia z podnetu Inter mirifica, dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý nariadil v bode 23 vznik tohto dokumentu. Názov pastoračnej inštrukcie znamená Spoločenstvo a rozvoj. Inštrukciu schválil v Ríme Pavol VI. na piaty svetový Deň spoločenských komunikačných prostriedkov 23. mája 1971.

Inštrukcia je rozdelená na tri časti:

  • Spoločenské komunikačné prostriedky z kresťanskej perspektívy: Základy náuky
  • Prostriedky spoločenskej komunikácie ako súčasť ľudského pokroku
  • Úlohy katolíkov v oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov

„Magna charta katolíckej žurnalistiky“ Communio et progresio tvrdí, že „spoločenské komunikačné prostriedky čoraz viac vplývajú na myslenie a spôsob života ľudí a prenikajú do nich. Cirkev vidí v spoločenských komunikačných prostriedkoch «Božie dary», pretože v súlade so zámermi Božej prozreteľnosti vedú k bratskému spolunažívaniu medzi ľuďmi, ktorí s ich pomocou otvorenejšie odpovedajú na jeho spásonosnú vôľu.“ (md)

 

Zdroje:

Demko, Matúš. Dokumenty Katolíckej cirkvi o médiách. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. Pastoračná inštrukcia Communio et progresio, 1971.

Obviously, jailbreaks are by no means an entitlement, going right over here so we’ll wait in hope, but should anything intriguing come to light with regards to a future jailbreak, we’ll let you guys know right away