3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ca Ce Co

Časopis

Related entries

je periodické tlačené médium, ktoré v porovnaní s novinami vychádza v dlhších intervaloch. Na rozdiel od novín ovplyvňuje vymedzenejšiu a homogénnejšiu skupinu čitateľov. Zväčša je teda tematicky špecifikovaný (spoločnosť, politika, kultúra, zbrane, showbusiness a pod.). Pestrosť tém nie je taká veľká ako v prípade novín. Z hľadiska novinárskych žánrov sa v časopisoch nachádza viac publicistických, prípadne nenovinárskych prejavov, než spravodajstva.

Za prvý časopis v Európe je považovaný Journal des Sçavants (Paríž, 1665), ktorý bol vydávaný Dennisom De Sallom. Ide tiež o prvé vedecké periodikum na svete. V tom istom roku bol vydaný aj Philosophical Transcations v Londýne.

Na Slovensku patrí k najpredávanejším časopisom v súčasnosti podľa agentúry ABC SR: Plus 7 dní, Nový Čas pre ženy a Báječná žena. (mp)

 

Zdroje:

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 32 – 33.

Serafínová Danuša, Vojtek, Juraj: Náčrt dejín svetovej žurnalistiky. Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku : 2005, s. 125.

Tušer, Andrej: Ako sa robia noviny. Bratislava : Sofa, 2003, s. 27.

Výsledky auditu ABC SR. [online] Dostupné na: <http://abcsr.sk/index.php?menu=vysledky> [cit. 2013-07-13]

At milwaukee’s high school for the arts, for example, the nearly 900 students at the http://cheephomeworkhelp.com magnet school combine their studies with the gilder lehrman coursework