3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Bulvár

Related entries

(z francúzštiny boulevard – široká mestská trieda so stromoradím, promenáda). Pôvodne sa tak označovali noviny, ktoré predávali v 19. storočí kameloti priamo na uliciach, pričom krikom upozorňovali okoloidúcich robotníkov, vracajúcich sa z práce domov na lákavý obsah novín. Periodiká tohto typu boli lacné, čo sa týkalo ceny i obsahu (všeobecne zrozumiteľné, bez nároku na vzdelanie čitateľa).

Postupne sa slovo bulvár stalo synonymom pre lacný typ novín či časopisov, špecifický  neserióznymi, neoverenými informáciami, ktoré vyhovujú vkusu „ulice“. Pre bulvárnu žurnalistiku je charakteristické i to, že neguje princípy novinárskej etiky, ako aj základnej ľudskej slušnosti (napr. pri vo voľbe i spracovaní tém). Metódy bulvárnej tlače postupne prebrali aj ostatné typy tzv. komerčných médií (rozhlas, TV, internet). Typickými črtami bulváru je prevaha fotografií nad textom, väčšie písmo, zveličovanie, hlavne pri titulkoch, používanie sugestívnych slov s výkričníkmi – napríklad Pohroma!, Šok!, Neuveriteľné!, uprednostňovanie kriminálnych a ľahkých tém, vyrábanie tzv. celebrít. Ako protipól bulvarizácie sa etablujú tzv. seriózne médiá, ktoré nezasahujú taký široký okruh konzumentov médií. (md)

 

Zdroje:

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s.

Osvaldová, Barbora  – Halada, Jan a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999, s.32.

http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-b.html

You can create a network within the game for gathering you and your friends