3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Breviár

kniha (4 zväzky) obsahujúca modlitby, žalmy, hymny a posvätné čítania z cirkevných Otcov a učiteľov duchovného života, slúžiaca na modlitbu liturgie hodín (lat. liturgia horarum), niekedy nazývanej aj božské/posvätné ofícium alebo hodinky. Povinnosť modliť sa denne breviár majú diakoni, kňazi a biskupi katolíckej cirkvi západného obradu, rehoľné komunity s touto povinnosťou, resp. s povinnosťou tzv. chórovej modlitby. Odporúča sa, aby sa niektoré jeho časti, najmä ranné a večerné chvály, modlievali aj laici. Prostredníctvom liturgie hodín tajomstvo Krista slávené v Eucharistii posväcuje a pretvára čas každého dňa; vďaka nej každá ľudská činnosť nachádza svoj oporný bod v chvále vzdávanej Bohu. Hlavné časti dennej modlitby breviára sú: posvätné čítanie, ranné chvály (laudy) a večerné chvály (vešpery, zast. nešpory). Okrem nich sú súčasťou breviára aj invitatórium, tri modlitby cez deň (tertia, sexta, nona) a kompletórium. Hlavné časti liturgie hodín sa môžu modliť aj spoločne za účasti laických veriacich. Dennú modlitbu v podobe breviára používajú aj klerici iných kresťanských cirkví (napr. anglikáni alebo starokatolíci).

 

Zdroje:

Apoštolská konštitúcia Pavla VI. Laudis canticum, ktorou sa zverejňuje Posvätné ofícium, obnovené podľa ustanovenia Druhého vatikánskeho všeobecného koncilu z 1. novembra 1970.

Benedikt XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2011, b. 62.

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 524-525.

Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2006, b. 243.

OʹCollins, Gerald: Catholicism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 111-112.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 116-117, 167.

Wright, Wendy M.: Spirituality. In Buckley, James J. – Bauerschmidt, Frederick Christian – Pomplun, Trent: The Blackwell Companion to Catholicism. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 393.

She also failed to show the district’s training on www.homework-writer.com harassment was inadequate, the judges said