3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Božie Telo (slávnosť)

ofic. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (lat. Corpus Domini/Corpus Christi). V západnom obrade katolíckej cirkvi sa tento pohyblivý sviatok slávi v prvý štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice, ktorá sa slávi hneď po nedeli Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Ide o tzv. prikázaný sviatok, tzn. že katolíci majú v tento deň povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši. Túto slávnosť ustanovil v roku 1264 pápež Urban IV. bulou Transiturus de hoc mundo na základe videní, ktoré mala premonštrátska mníška Juliana z belgického Lutychu (Liège). Vo svojom súkromnom zjavení videla Juliana Krista, ktorý od nej požadoval zavedenie sviatku jeho Tela a Krvi na oslavu Najsvätejšej sviatosti oltárnej (Eucharistii). K rozšíreniu tohto sviatku na celú cirkev a potvrdeniu ustanovujúcej buly Urbana IV. došlo počas koncilu vo francúzskej Vienne počas pontifikátu Klementa V. v roku 1311. V deň tejto slávnosti sa konajú slávnostné procesie v okolí kostola s Eucharistiou nesenou v monštrancii biskupom alebo kňazom, pričom takýto celebrant má ruky a plecia z úcty zahalené tzv. náplecným vélom, ozdobným obdĺžnikovým kusom látky. Počas procesie sa liturgický sprievod a zúčastnení veriaci zastavujú pri štyroch provizórnych oltároch situovaných v exteriéri. Procesia býva doplnená liturgickými spevmi, sypaním lupeňov kvetov pod nohy celebranta nesúceho Eucharistiu, incenzáciou (okiadzaním) nesenej Eucharistie v monštrancii a baldachýnom, ktorý je počas putovania rozprestretý nad celebrantom nesúcim Eucharistiu.

 

Zdroje:

Benedikt XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis o Eucharistii – prameni a vrchole života a poslania Cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2007, b. 68.

List Jána Pavla II. Dominicae cenae o eucharistickom tajomstve a kulte z 24. februára 1980.

OʹCollins, Gerald: Catholicism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 75.

Rendina, Claudio: Příběhy papežů: Dějiny a tajemství. Životopisy 265 římských papežů. Praha: Volvox Globator, 2005, s. 353-354.

Double tap on heavily clustered areas to see a https://celltrackingapps.com/parental-control-android/ menu of every type of object contained therein