3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Blue box (Greenscreen/ Bluescreen)

Related entries

digitálne spájanie dvoch rôznych obrazov do jedného celku. Kombinuje virtuálne pozadie so skutočnou akciou nasnímanou v popredí.

Za objekt v popredí sa pri nakrúcaní umiestni zelená alebo modrá farebne jednoliata a nasvietená plocha. Modrá a zelená farba sú zvolené z toho dôvodu, že sú svojim odtieňom najviac odlišné od farby pleti. Pri nakrúcaní nesmie mať herec či moderátor oblečené nič, čo by bolo farebne príbuzné pozadiu. Následne sa pri postprodukčnom spracovaní videa farebné pozadie vymení za statický obrázok alebo iné video. S dnešnou technikou je možné kľúčovať aj v priamom prenose, kedy sa pozadie ihneď nahrádza požadovaným obrazom. Najčastejšie sa s kľúčovaním stretneme pri sledovaní moderovaných relácií vo virtuálnych štúdiách v televízii (spravodajstvo, predpoveď počasia a pod.). (mm)

 

Zdroje:

http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-b.html

Keith Jack, Tsatsulin, Vladimir: Dictionary of Video & Television Technology. USA: Elsevier Science, 2002, s. 49.

http://www.borisfx.com/tutorials/chroma_key.php

http://www.youtube.com/watch?v=clnozSXyF4k

The dropout http://pro-essay-writer.com/ problem is a moral issue, given the tragic waste of human potential