3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Biret

liturgická pokrývka hlavy klerikov. Má hranatý, pevný tvar s nadstavenými ramenami. Diakonský a kňazský biret je čiernej farby, biskupský fialovej a kardinálsky červenej farby. Niektorí rehoľníci, napr. premonštráti, používajú biret bielej farby.

Jeho nosenie je pravdepodobne prevzaté z univerzitného prostredia, keďže podľa zmienok z 11. storočia ho nosili prednášajúci na univerzitách.

 

Zdroje:

Ďurica, Ján a kol.: Stručný katolícky teologický slovník. Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, s. 46.

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. Trnava: SSV, 2006, s. 66.

Javits program for official homepage research on gifted and talented education was one of 42 education programs axed in the final fiscal 2011 budget agreement