3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Berla

dlhá palica so zahnutým koncom, ktorá je symbolom pastierskej moci biskupa. Biskup ju dostáva pri biskupskej vysviacke a nosí ju pri slávnostných liturgických obradoch v ľavej ruke.

Mimo územia svojej diecézy ju biskup môže nosiť len so súhlasom miestneho biskupa. Okrem biskupov môžu berlu používať aj opáti na území svojich kláštorov. Zmienky o nosení beriel pochádzajú zo 7. storočia, ich používanie v liturgii je známe až od 11. storočia. (ig)

 

Zdroje:

Ďurica, Ján a kol.: Stručný katolícky teologický slovník. Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, s. 42.

Merell, Jan a kol.: Malý bohovědný slovník. Praha: Česká katolická charita, 1963, s. 62.

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. Trnava: SSV, 2006, s. 60.