3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Background

pri literárnom texte ide o príbeh poskytujúci históriu alebo pozadie kontextu diela, najmä ak ide o postavy alebo situácie v literárnom diele, filme či dráme.

Môže ísť aj o históriu postáv alebo prvkov v príbehu, ktoré sú základom na začiatku hlavnej zápletky a rozvíjajú pozadie pre recipienta diela.

V žurnalistike ide o záverečné informácie správy, materiálu (tlačenej alebo elektronickej), ktoré dopĺňajú celkový informačný kontext a dávajú informáciám širší rozmer potrebný pre komplexnejšie pochopenie situácie. (mm)

 

Zdroje:

http://dictionary.reference.com/browse/backstory

http://www.merriam-webster.com/dictionary/backstory

http://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/backstory

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/back-story

I thought that was phone tracker for android by celltrackingapps.com supposed to be the point if you have one guest artist on a single artist’s album it doesn’t have to be a compilation