3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Art-House

okrajový filmový žáner pochádzajúci z USA. Ide o nezávislé, nekomerčné filmy, ktoré nie sú určené pre masové, ale skôr špecifické publikum. V Európe sa ako synonymum používa umelecký, nezávislý film alebo filmová esej.

Art-House je považovaný za samostatný filmový žáner, ktorý má vlastné pravidlá. Filmy nie sú financované z veľkých rozpočtov, nepoužívajú drahé špeciálne efekty, nevystupujú v nich známi a drahí herci a zároveň nie sú podporované reklamnými kampaňami. Sú realistické a vyjadrujú charakteristický štýl konkrétneho režiséra. K tvorcom Art-House filmov patrí napríklad Akiro Kurosawa, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman či Federico Fellini. (mp)

 

Zdroje:

Keith, Barry: Film Genres: From Iconography to Ideology. Londýn : Wallflower Press, 2007, s. 1.

Duuren, van David: The relationship between personality and preference for

either arthouse or mainstream movies. Enschede : University of Twente, 2008, s. 3.         [online] Dostupné na: <http://essay.utwente.nl/58945/1/scriptie_D_van_Duuren.pdf> [cit 2012-10-20]

Prinz, J. Jesse: When is Film Art? Pasadena. [online] Dostupné na: <http://subcortex.com/WhenIsFilmArtPrinz.pdf> [cit 2012-10-22]