3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Aliturgické dni

dni v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi, kedy sa neslávi obeta svätej omše. V západnom obrade ide o Veľký piatok a Bielu (Veľkú) sobotu. Dôvodom, prečo sa v tieto dni neslávi sv. omša je skutočnosť, že v omši sa Kristus sprítomňuje nekrvavým spôsobom prostredníctvom obety chleba a vína na oltároch katolíckej cirkvi. Na Veľký piatok a Bielu sobotu obetu vykonal sám Kristus krvavým spôsobom na kríži. Výnimku zo zákazu sláviť počas týchto dní sv. omšu môže udeliť iba pápež. Stalo sa tak napr. v roku 2009 počas hromadného pohrebu obetí zemetrasenia v talianskej Aquile.

Word isn’t overdone, and it isn’t www.topspyingapps.com/spyera/ ridiculously complicated, either