3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Advent, Adventné obdobie

liturgické obdobie, ktoré v latinskej cirkvi trvá štyri týždne pred Vianocami. Názov je odvodený z latinského slova adventus, ktoré znamená príchod. V tomto čase sa kresťania duchovne pripravujú na príchod novorodeného Ježiša Krista.

Toto obdobie symbolizuje adventný veniec, na ktorom sa každú nedeľu postupne zapaľujú štyri sviece. Prvá adventná nedeľa je v latinskej cirkvi zároveň  začiatkom nového liturgického roka. Pravdepodobne sa Advent slávi od štvrtého storočia, zmienka o ňom sa však objavuje až v 5. storočí za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). Typickým pre advent sú rorátne sväté omše, ktoré sa konajú zvyčajne pred svitaním.

Oficiálny názov Adventu je Adventné obdobie. V oboch prípadoch sa píše s veľkým začiatočným písmenom (rovnako Vianočné obdobie, Pôstne obdobie…). (md)

 

Zdroje:

TKKBS: Prebieha Advent – čas duchovnej prípravy a pokánia pred Vianocami

Mershman, Francis. Advent. In The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907.

Aimed at the middle grades, this curriculum can be https://pro-academic-writers.com academic writing used by schools to inform kids about the ethical challenges of digital media