3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

3D obraz

Related entries

obraz, ktorý bol zaznamenaný 3D záznamovým zariadením (kamera) a následne premietaný prostredníctvom podporovaných projektorov či televíznych prijímačov tak, že vytvára ilúziu hĺbky priestoru.

Kamery slúžiace na záznam 3D obrazu disponujú dvomi objektívmi vedľa seba, podobne ako ľudské oči, a nahrávajú dva rôzne obrazy. Na premietanie 3D obrazu existuje niekoľko technológií. Jeden je systém aktívnych okuliarov, ktoré má divák nasadené na očiach. Zobrazovacia jednotka (televízor, projektor) obnoví s frekvenciou 120 snímkov za sekundu striedavo pre pravé a ľavé oko. Okuliare sú bezdrôtovo prepojené so zobrazovacou jednotkou (projektor, televízor) a striedavo stmievajú sklá podľa frekvencie obrazovky. Okuliare obsahujú baterku, môžu sa vybiť.  Iná technológia používa polarizované sklá. Ide o pasívne 3D, kedy sa pomocou kruhovej polarizácie zobrazuje pre každé oko len jeden, ten správny obraz. Okuliare filtrujú prichádzajúce svetlo, ľavé sklíčko prepustí časť ľavému oku, pravé sklíčko pravému oku. Výsledne obrazy mozog spracuje a budí dojem hĺbky a priestoru. Nepotrebujú batérie, nemajú žiadne elektronické súčastí. Existuje aj 3D zobrazovanie (autostereoskopia) bez nutnosti mať okuliare. Ich funkciu nahradzuje špeciálny zobrazovací panel.

Väčšina televízií od 3D vysielania dnes ustupuje (začiatok zavádzania v roku 2010) pre nedostatok obsahu ponúkaného v tomto formáte, nutnosti nosiť okuliare, čo sťažuje jeho presadenie sa na trhu. Na Slovensku dokonca prebiehala v roku 2013 snaha (Orange) vysielať 3D obsah konverziou 2D obsahu vysielania slovenských televízií, hoci 3D obsah reálne nevysielali. (mm)

» Full HD,

 

Zdroje:           

http://www.zive.sk/3d-technologie-tri-dimenzie-buducnosti/sc-3-a-289337/default.aspx

http://www.samsung.com/sk/article/everything-3d-guide-explore-the-wonder

http://www.panasonic.sk/html/sk_SK/V%C3%BDrobky+pre+spotrebite%C4%BEov/Telev%C3%ADzory+VIERA/VIERA+Technol%C3%B3gie/1.8.+3D/7670819/index.html

http://www.techbox.sk/temy/c3195/vyznajte-sa-v-tv-3d.html

http://www.dsl.sk/article.php?article=14347

As a result, spying.ninja/how-to-detect-spyware-on-android pop-up dialog boxes remain at the original hardware brightness level regardless of the setting within the app